Get Adobe Flash player

Községünk életében jelentős változást hoznak az augusztus elsejével történő papi áthelyezések.  Egyszerre két plébánostól vettünk búcsút július 25-én a polgármesteri hivatal dísztermében.

PAPAI-BUCSUZTATO

Csiby József plébános a brassó-belvárosi plébánián folytatja papi szolgálatát. Helyét a gyergyóalfalusi születésű Pál Ferenc plébános foglalja el, akit Bögözből helyeznek át Kézdiszentlélekre.

 

Drócsa László plébánost Kézdikővárról Csíkszentmiklósra, a ferences Péter Arthurt Szovátáról Kézdikővárra helyezik.

Vasárnap, július 28-án a kézdiszentléleki templomban, a szentmisét követően, Tamás Ferenc megyebíró az egyházközség nevében vett búcsút a plébános úrtól, őt követően Balogh Tibor polgármester a következőképpen köszönte meg az itt töltött tizenhárom évi szolgálatot:

(Polgármester beszéde): 

  Köszönteni jöttünk, elköszönteni és bár ez a mai nap nem az ünneplés ideje, mégsem mondhatunk le róla, hiszen egy értékes, termékeny és lélekben gazdag időszakra tekintünk vissza, tizenhárom évre, amelyet községünk és annak hívő katolikus közössége szolgálatában töltöttél el.

 Köszönjük az eltelt időszak minden, a közösség és a hivek érdekében kifejtett munkádat, a mindig megerősítő útmutatást, a bíztatást, a betegek és rászorultak iránt tanusított vígasztalást.  Bővebben...

 

Végezetül átnyújtotta a “Kézdiszentlélekért” elismerő címet tartalmazó mappát a díszoklevéllel.

Emleklap-CSIBY-JOZSEFNEK

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Csiby Jozsef bucsuztatasa.doc)Csiby Jozsef bucsuztatasa.doc 30 Kb1396
Download this file (Emleklap-CSIBY-JOZSEFNEK.pdf)Emleklap-CSIBY-JOZSEFNEK.pdf 704 Kb1189