Get Adobe Flash player
HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

FALUNAPOK 2017

TOURISM INFO

MEGHÍVÓK, HÍRDETŐK

 KLIKK A KÉPRE...

Útmutató a Székelyek

Nagy Meneteléséhez 

 

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

EMAIL

Facebook Like Box

KEMÉNY ZSIGMOND KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Háromszéki közkönyvtárosok találkozója és farsangi bálja - idén Kézdiszentléleken!

oldal nyomtatása

A háromszéki közkönyvtárosok hagyományos év eleji szakmai találkozója és módszertani megbeszélése ismételten nem Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtárban zajlott le, hanem, remélhetőleg immár hagyományéltető módon. A tavalyi hasonló csernátoni összejövetel után ugyanis idén, 2014. január 31-én, Kézdiszentlélek adott otthont a rendezvénynek, a helybeli közkönyvtáros, Csüdör Áda Katalin és szentléleki segítőtársai szervezésében, partnerségben a Bod Péter Megyei Könyvtárral és a Romániai Közkönyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesületének (ANBPR) Kovászna megyei tagszervezetével.

16 órai kezdettel a megyéből érkezett közkönyvtárosok - Szonda Szabolcs, a megyei könyvtár igazgatója, valamint Lokodi Anna könyvtáros, az intézmény módszertani felelőse irányításával (aki a megyei könyvtár részéről jelentős mértékben részt vett a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában) - megbeszélték az elmúlt esztendő tapasztalatait a települési közkönyvtárak működését illetően, megosztották egymással és elemezték a pozitív és kevésbé pozitív történéseket, fejleményeket ezen a téren, illetve a Biblionet-program működtetése tekintetében, véleményeket cseréltek és javaslatokat fogalmaztak meg a közkönyvtárak és fenntartó intézményeik, illetve közönségük minél hatékonyabb kapcsolatát illetően, valamint szakmai és a működési statisztikák elkészítésével kapcsolatos újdonságokról értesültek. Fontos téma volt a tartalmas, oldott hangulatú beszélgetés során az is, hogy milyen válaszok fogalmazhatók meg a könyvtárosok részéről, a mindennapi működési gyakorlatban, arra a kihívásra, amelynek lényege, hogy a közkönyvtár egyre bővülő szerepkört vállal fel, egyfajta közösségi központként, miközben létezése kulcselemét, a könyves-dokumentációs szolgáltató intézményként működést sem adja fel.

19 órától a jelenlévők a helybeli Perkő néptáncegyüttes Eltáncolt cipellők című, újító elemekben bővelkedő, remek előadását nézték meg, ekkorra már csatlakoztak az addigi résztvevőkhöz újabb, a megyei könyvtárból érkezett kollégák is. Az előadás után mindannyiuk részvételével hangulatos farsangi bálra került sor.

Köszönjük kézdiszentléleki közkönyvtáros kolléganőnknek, a helyi önkormányzatnak ésBalogh Tibor polgármester úrnak a szíves vendéglátást, a programban közreműködőknek a kulturális élményeket, a résztvevőknek pedig a figyelmet és a hangulatot, jókedvet! Illesse köszönet a tavalyi találkozó házigazdáját, Ágoston József csernátoni közkönyvtárost is, az idei rendezvény létrejöttében támogatásszerzés révén nyújtott közreműködéséért.

Sajtóvisszhang: Fontos a lelkesítés

 

 

http://sanzieni.ro/konyvtaros_naptar_2014.ppsx (letölthető)

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 

A kézdiszentléleki Kemény Zsigmond Községi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja.

 

I. Adatnyilvántartás és beiratkozás

 

A beiratkozás ingyenes mindenki számára. Beiratkozáskor minden könytárhasználónak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, személyi igazolványának száma, foglalkozása, munkahelye.

 

A beiratkozó kötelezi magát a könytárhasználati szabályzat betartására.

 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 

a./ a könyvtárlátogatás,

 

b./ a könyvtár dokumentumainak helyben használata,

 

c./ információ szolgáltatás a könyvtár és a könyvtári rendszer használatáról.

 

d./ kölcsönzés

 

e./ tájékoztatás

 

f./ internet

 

II. Kölcsönzés

 

1./ A könyvtár állományából kikölcsönzött dokumentumokat az olvasó csak személyes használatra veheti igénybe. Továbbkölcsönzése, másolása, tilos! A Szerzői jogról szóló törvény megfelelő paragrafusai a könyvtárhasználókra is érvényesek.

 

2./ Az olvasó egyszerre legfeljebb 3 db könyvet kölcsönözhet.

 

A kikölcsönzött dokumentumokra az olvasónak ügyelnie kell, abba bejegyeznie nem szabad és a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell hozni a könyvtárba.

 

3./ A könyvek kölcsönzési határideje 3 hét.

 

Az olvasó a könyvkölcsönzés határidejét 1 alkalommal hosszabbíthatja.

 

4./ Ha az olvasó a kölcsönzési határidő lejártakor nem szolgáltatja vissza a nála lévő dokumentumokat és/vagy nem kéri a kölcsönzési határidő meghosszabbítását, a könyvtár felszólítást küld.

 

5./ Ha a kölcsönzött dokumentum elvész, megrongálódik, az olvasó köteles ugyanannak a műnek másik, kifogástalan példányát a könyvtárnak leadni.

 

6./ Ha az elveszett, megrongálódott dokumentumot nem pótolja az olvasó, a lejárattól számított 10 napon belül köteles annak napi forgalmi értékét megtéríteni.

 

7./ Állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka könyvpéldányokat, lexikonokat, térképeket, albumokat, időszaki kiadványokat (folyóirat, napilap) és a Médiatár erre elkülönített állományát csak helyben lehet használni.

 

A mobiltelefon használata tilos!

 

Hangoskodni tilos!