Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Szent István-búcsú a Perkőn

Ismét megkondult a perkői kápolna kis harangja, búcsúra szólítva Szentföld falvainak hívő katolikus népét. Előző nap a hagyományokhoz híven kiskászoni asszonyok díszítették fel az ünnepi szentmise helyszínét, a kápolna mögötti kőszínpadot. A háromszéki gyökerekkel rendelkező – gelencei apától és zágoni anyától származó – Berszán Lajos plébános, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Gimnázium lelki igazgatója szentbeszédében hangoztatta: szent királyunk olyan országot alapított, amelyet immár ezer esztendő után is ünnepelünk, mert nem győzzük Szent István érdemeit számba venni.

Fotók: Gál Béla

Az ünnepség 10 órakor a Kézdiszentlélek központjában levő Szent István-szobornál kezdődött mintegy kétszáz felső-háromszéki, erdélyi és határon túlról érkezett zarándok jelenlétében. Kézdiszentlélek testvértelepüléseinek – Budapest-Újbuda XI. kerülete, Alsónyék, Szentgál és Nyéklábháza – küldöttei is együtt ünnepeltek a helyiekkel. Az ünnepséget a helybeli egyházi kórus nyitotta meg Dávid István kántor vezényletével.

Balogh Tibor polgármester köszöntötte a zárándokokat és méltatta államalapító, első szent királyunkat, aki kereszténnyé tette nemzetünket, azt emelve ki, hogy nem szabad elveszítenünk Szent István örökségét, majd Molnár Boglárka kilencedik osztályos tanuló Reményik Sándor Akarom című versét szavalta el. Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja Szent István tetteit és nagy művét, az államalapítást méltatta. Jánó Kinga egy Szent Istvánt dicsőítő éneket adott elő, majd a koszorúzás után a több száz fős tömeg egyházi énekeket énekelve és imádkozva, templomi zászlókkal az élen elindult a szent hegy felé. Útközben elvégezték a keresztúti ájtatosságot a 2012-ben felállított kőkereszteknél.

A déli harangszóra mintegy ezren vonultak a szabadtéri oltár elé, hogy meghallgathassák a másfél órás ünnepi szentmisét, előtte a Dávid István kézdiszentléleki kántor által vezényelt egyházi énekkar szent királyunk emlékét idéző énekeket adott elő. Berszán Lajos a kerület papságának koncelebrálásával mutatta be a szentmiseáldozatot. „A bolond ember homokra épít, amely szétválik. Emlékezzünk a diktatúra éveire. Azt gondoltuk sokan, hogy ennek vége nem lesz, és mégis vége lett, összeomlott, mint a kártyavár, mert homokra épült. Szent István király Krisztusra akart építeni, a sziklára. Szent István a sziklához fordult és kért tőle Szent Koronát, s a Szent Korona segítségével kormányozta népét és országot teremtett. Annyi vándor nép tűnt el a történelem színpadáról, de mi megmaradtunk, mert ő sziklára építette az ő országát, és mi is ezen a sziklán kellene hogy megtaláljuk a helyünket” – mondotta Berszán Lajos.

A szentmise végén Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános házigazdaként mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a szentmise megszervezéséhez és lebonyolításához. Az áldás és elbocsátás után az ünnepi szentmise a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget. A búcsú idején az ott levők egészségügyi ellátásáról a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület és a megyei Vöröskereszt önkéntesei gondoskodtak.

Délután a perkői nyeregben néptánctalálkozóval folytatódott az ünnepség. 16 órától néptáncegyüttesek léptek fel, este pedig 4S Street-koncert volt, utána Muri Enikő és zenekara szórakoztatta a búcsújárókat, majd őrtűzgyújtással és tűzijátékkal zárult az ünnep.

https://www.3szek.ro/load/cikk/125696/szent-istvan-bucsu-a-perkon

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Tegnap a szárazpataki római katolikus templomban celebrált szentmisét követően a kis település kultúrotthonának szomszédságában emlékművet avattak. A szép kivitelezésű emlékjel a trianoni gyászos döntés századik évfordulójára készült.

Az emlékjel avatása a ft. Bodó Imre kézdi-orbaszéki nyugalmazott főesperes által celebrált szentmise után kezdődött, a résztvevők a templomból vonultak az Ópra Benedek nevét viselő iskola mögé, a kultúrotthon mellett felállított, kettős keresztben végződő dólemhez. Elsőként a helyi iskolásokból álló furulyáscsoport muzsikált, majd Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere világított rá, hogy miért fontos a gyászos évfordulókra is emlékezni, azoknak emléket állítani, hiszen a kisebbségi jogok érvényesítésével még mindig adósak Magyarország kétharmad területének megörökölői.

„Nem marad más számunkra, csak a védekezés és az életben maradáshoz szükséges lépések, a harc, mely számos élettéren jelen van napjainkig. Mint az árváknak, akik minden falatért minden nap kemény munkával meg kell szolgáljanak. Mint az árvák, akik ha hagyják magukat, akkor létük is kérdésessé válik” – mondta a község első embere.

Az elöljáró köszönetet mondott az emlékjelt szorgalmazó Biró Levente kézdiszárazpataki iskolaigazgatónak, a tervező Tódor Előd képzőművésznek, az azt elkészítő Bartalis kőfaragó családnak és a keresztet kivitelező Fábián Leventének, aki szintén a községben tevékenykedő mesterember.

Ezt követően Rancz Gyárfás Elemér, a kézdiszentléleki Apor István Iskola igazgatója és Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat vezetője is beszélt, utóbbi azt hangsúlyozta, hogy a jövő nem a határokról, hanem a nemzetekről fog szólni. Az emlékjelt Bodó főesperes áldotta meg, majd nemzeti imáink eléneklésével ért véget a ceremónia.

TRIANON 2020

Search

Language